Gerekli Evrak ve Belgeler

 • Sağlık Raporu
 • Öğrenim Durumunu Gösterir Belge ( Diploma, Öğrenci Belgesi, Tastikname )
 • Nüfus Cüzdanı Aslı
 • 6 Adet Fotoğraf ( Son 6 Ay İçerinde Çekinilmiş )
 • Sabıka Kaydı
 • Kan Grubu Kartı
 • Fark Ehliyetlerinde Ehliyetinizin Fotokopisi
Notlar:
 • Sağlık raporu alırken ehliyet sınıf yada sınıflarının rapor üzerinde belirtilmesi gereklidir.
 • Diploma / Öğrenim belgesinin, aslının ya da noter tasdikli suretinin verilmesi gereklidir.
 • Fark ehliyeti için başvuranlarda ehliyet fotokopisi gereklidir.
 • Banka dekontu Vakıfbank, Halkbank ya da Ziraat Bankası´na MTSK Sınav ücreti olarak yatırılmalıdır.

Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin
 • İkâmet Tezkeresi veya Pasaportun Noter Tasdikli Tercümesi.
 • Öğrenim Belgesinin Noter Tastikli Türkçe Tercümesi.
 • Öğrenim Belgesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Alınacak Denklik Belgesi.
 • 4 Adet Renkli Fotoğraf
 • Sağlık Raporu. (Rapor almaya giderken; 1 resim ve kimlik bulundurulmalıdır, Ücretsizdir).
 • Sabıka Sicil Kaydı (Adliyeden).